Illustrasjonsfoto: Tre kontorarbeidere i felles porterett
 

Disse nettsidene ble utviklet i Nettborger-prosjektet som var delfinanisert av IT Funk i Norges forskningsråd og FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet).

MediaLT var prosjekteier og -leder.
Karde deltok i prosjektet og laget nettsidene.

Kontaktsiden har informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med oss.


 
 

 

Bruk av personas er en metode som kan benyttes for å gjøre seg kjent med og presentere en målgruppe på en jordnær og menneskelig måte.

Innen IKT-området (informasjons- og kommunikajsonsteknologi) benyttes personas ofte for å representere målgruppen ’brukere’. Brukere kan for eksempel være personer som benytter seg av nettsider, selvbetjeningsautomater eller annen tilsvarende teknologi.

Personas er ikke ekte brukere. De er oppdiktede ”portretter” av brukere. Det man faktisk vet om ekte brukere dokumenteres i form av personas.

Personas kan benyttes i forbindelse med kravspesifikasjoner, utvikling, testing eller markedsmessige avgjørelser om IKT-baserte produkter eller tjenester. For eksempel kan avgjørelser om nettsidens mål, innhold, funksjonalitet, utforming og tilgjengelighet til en viss grad baseres på bruken av personas. Persona-metoden kan likevel aldri erstatte arbeid med ekte brukere. Metoden er et supplement til andre brukersentrerte metoder.

På disse nettsider presenterer vi metoden for utvikling av personas, eksempler på ferdige personas, og vi diskuterer bruken når det gjelder bruken av metoden for avdekking av tilgjengelighetsbehov når brukeren har funksjonsnedsettelser. Vi gir også informasjon om andres arbeid med personas.

Side oppdatert 19.3.2012


   
 
      Tekst: © www.karde.no – Foto: © www.clipart.com